کارهای گرافیکی من رو ببینید

۱۴ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

صبر ...

صبر ...

۲۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۲۰ ۱ نظر
سید حسین موسوی

القدس لنا ...


القدس لنا ...

۱۹ تیر ۹۴ ، ۱۴:۳۳ ۱ نظر
سید حسین موسوی

کیلویی چنده؟

کیلویی چنده؟

۱۸ تیر ۹۴ ، ۱۶:۳۶ ۰ نظر
سید حسین موسوی

فکر رهایی ...

فکر رهایی ...

۱۸ تیر ۹۴ ، ۱۱:۱۲ ۰ نظر
سید حسین موسوی

پشیمونم ...


پشیمونم ...

۱۳ تیر ۹۴ ، ۱۹:۱۵ ۰ نظر
سید حسین موسوی

صعود ...


صعود ...

۱۱ تیر ۹۴ ، ۱۳:۱۴ ۰ نظر
سید حسین موسوی

اشکمو ...


اشکمو ...

۱۰ تیر ۹۴ ، ۱۸:۰۷ ۲ نظر
سید حسین موسوی

هر جا شکستم ...


هر جا شکستم ...

۰۹ تیر ۹۴ ، ۲۳:۳۷ ۱ نظر
سید حسین موسوی

خدا ...


خدا ...

۰۵ تیر ۹۴ ، ۱۲:۴۷ ۰ نظر
سید حسین موسوی

راهو گم کردم ...


راهو گم کردم ...

۰۴ تیر ۹۴ ، ۱۵:۴۰ ۲ نظر
سید حسین موسوی